Zanim sięgniesz po pasty do zębów z fluorkami stomatologicznymi

„…Ostatnie materiały z Harvardu potwierdzają, że wysoka zawartość fluorku w wodzie pitnej drastycznie obniża IQ dzieci i może nawet powodować lub nasilać trudności w uczeniu się w przypadku tych, które przyszły na świat z niższym IQ… Kupuj produkty stomatologiczne, np. pasty do zębów, niezawierające fluorku.”

Źródło: "CaliNews" jesień 2015

Szukaj: