Aminokwas ograniczający

Aminokwas ograniczający – pojęcie to wykorzystuje się do określenia wartości biologicznej białka. Jest to aminokwas egzogenny, który w danym białku występuje w najmniejszej ilości w porównaniu do wzorca. Aminokwas ten ogranicza wykorzystanie innych aminokwasów do syntezy białka ustrojowego.

Przykłady aminokwasów ograniczających:
- lizyna tryptofan w produktach zbożowych,
- tryptofan, metionina w nasionach roślin strączkowych,
- tryptofan, metionina, cysteina w kurczaku,
- metionina, cysteina, walina w wieprzowinie.

Źródło:
Ciborowska H., Rudnica A.: Dietetyka. Żywienie Człowieka Zdrowego i Chorego. 2009, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Roszkowski W.: Podstawy nauki o żywieniu człowieka. Przewodnik do ćwiczeń. 2005, Wydawnictwo SGGW.
Gawęcki J., Hryniewicz L.: Żywienie Człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szukaj: