Jednonienasycone kwasy tłuszczowe

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe – kwasy tłuszczowe o różnej długości łańcucha, które w swojej cząsteczce zawierają jedno wiązanie podwójne. Kwasy te mogą być syntetyzowane przez organizm człowieka. Najpopularniejszym jednonienasyconym kwasem tłuszczowym jest kwas cis-oleinowy.

Źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych w diecie są przede wszystkim oliwa z oliwek oraz olej rzepakowy.

Liczne badania wykazują, że kwasy tłuszczowe jednonienasycone mają korzystne działanie w profilaktyce chorób układu krążenia. Zmniejszają one stężenie cholesterolu całkowitego we krwi oraz jego „złej” frakcji LDL, jednocześnie zwiększając stężenie „dobrego” cholesterolu HDL.  Obfitująca w jednonienasycone kwasy tłuszczowe oliwa z oliwek jest także jedną z kluczowych cech diety śródziemnomorskiej – polecanej w profilaktyce miażdżycy.

Obecnie nie ustalono norm spożycia na jednonienasycone kwasy tłuszczowe. Zaleca się jednak, aby stanowiły one uzupełnienie zalecanej ilości tłuszczu po uwzględnieniu niezbędnej ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz minimalnej ilości nasyconych kwasów tłuszczowych.

Źródła:
Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wyd. PZWL Warszawa 2007
Gertig H. Gawęcki J. Słownik terminów żywieniowych. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001
Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red.) Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1998
Jarosz M. (red.) Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Wyd. IŻŻ Warszawa 2012

Szukaj: