Nasycone kwasy tłuszczowe

Nasycone kwasy tłuszczowe – kwasy tłuszczowe o różnej długości łańcucha, które w swojej cząsteczce nie posiadają wiązań podwójnych. Kwasy te mogą być syntetyzowane w organizmie człowieka, nie muszą więc być dostarczane z pożywieniem.

Nasycone kwasy tłuszczowe występują przede wszystkim w produktach zwierzęcych (np. masło, smalec, śmietana, mięso), a tylko w niewielkiej ilości w produktach roślinnych. Wyjątkiem jest kokos, w którego miąższu przeważają nasycone kwasy tłuszczowe.

Nadmiar nasyconych kwasów tłuszczowych przyspiesza rozwój miażdżycy (ich podaż jest ściśle związana ze stężeniem „złego” cholesterolu LDL we krwi, mają również działanie proagregacyjne – zwiększające skłonność do zakrzepów), a także niektórych chorób nowotworowych. Zaleca się, by dzienna podaż kalorii z kwasów tłuszczowych nasyconych była tak niska, jak to możliwe przy realizacji odpowiednio zbilansowanej diety i nie przekraczała 10%, co stanowi dla kobiet przeciętnie ok. 20 g, a dla mężczyzn – ok. 30 g. W przypadku występowania chorób układu krążenia ilość ta powinna być jeszcze niższa.

Źródła:
Ciborowska H., Rudnicka A. Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wyd. PZWL Warszawa 2007
Gertig H. Gawęcki J. Słownik terminów żywieniowych. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001
Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red.) Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1998
Jarosz M. (red.) Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Wyd. IŻŻ Warszawa 2012

Szukaj: