Kwasy omega-3 przeciw depresji, na serce, skórę, pamięć i wzrok!

„Polska należy do krajów szczególnie zagrożonych niedoborem kwasów tłuszczowych omega 3.”

Kwasy omega-3 poprawiają nastrój, zapobiegają depresji i lękom

 "Badania pokazują, że EPA (kwas eikozapentaenowy z grupy kwasów omega-3) może mieć korzystny wpływ na pracę mózgu i zapobiegać zaburzeniom nastroju – poprawia bowiem przepływ krwi, zapewniając lepszy dostęp składników odżywczych, np. glukozy, do mózgu. Zwiększenie poziomu EPA w śródbłonku poprawia funkcjonowanie naczyń."

"Analiza wyników wykazała istotny statystycznie wyższy poziom wigoru i niższy takich stanów jak gniew, lęk, zmęczenie, depresja i zakłopotanie w grupie z suplementacją omega-3 niż w grupie placebo."

"W 8-tygodniowym badaniu obejmującym 28 pacjentów z dużym epizodem depresji wykazano znamiennie większą redukcję objawów u chorych, którym podawano kwasy omega-3, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo."

"Pozytywny wpływ wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 zaobserwowano w leczeniu zaburzeń psychicznych i chorób układu nerwowego, w tym depresji, schizofrenii czy choroby Alzheimera. Suplementacja omega-3 jako uzupełniająca forma terapii jest opisywana jako szczególnie skuteczna."

"Zmniejszenie odczuwanego lęku i agresji było skorelowane ze wzrostem stężenia kwasów omega-3, przy czym wzrost stężenia EPA był silniej związany ze zmniejszeniem lęku, natomiast zwiększenie stężenia DHA (kwas dokozaheksaenowy z grupy kwasów omega-3) silniej wiązało się ze zmniejszeniem odczuwania złości u badanych."

"Przeciwdepresyjne działanie kwasów omega-3 wykazano także u dzieci."

"U osób zdrowych zmniejszenie poziomu lęku następuje już po 35 dniach przyjmowania kwasów omega-3."

Kwasy omega-3 niwelują stres, poprawiają pamięć, korzystnie wpływają na rozwój układu nerwowego

"Wielonienasycone kwasy tłuszczowe stanowią 20% suchej masy mózgu i 1/3 wszystkich kwasów tłuszczowych w układzie nerwowym."

"Wykazano, że podawanie osobom zdrowym wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (mieszaniny kwasów omega-3 i omega-6) zmniejsza lęk przedegzaminacyjny, a także stężenie hormonu stresu — kortyzolu. Ponadto kwasy omega-3 obniżają stężenie noradrenaliny we krwi, również w warunkach stresu."

"Spożywanie kwasów omega-3 zwiększa stężenie czynnika neurotrofowego pochodzenia mózgowego (BDNF, brain-derived neurotrophic factor) w mózgu. Związek ten jest czynnikiem pobudzającym neurogenezę, wzrost i naprawę neuronów, zwiększającym ich przeżywalność i adaptację na bodźce stresowe oraz poprawiającym pamięć."
„Dysleksja, dysgrafia, nadpobudliwość ruchowa – to wszystko skutki niedoborów kwasów omega 3.”

„Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe omega-3 wspomagają procesy uczenia się, zwiększają koncentrację oraz zmniejszają wybuchy agresji u dzieci.”
"...zastosowanie suplementów omega-3 może opóźniać progresję demencji starczej oraz choroby Alzheimera.”

„DHA odgrywa rolę w rozwoju układu nerwowego zachodzącym podczas życia płodowego i we wczesnym dzieciństwie, a także w jego prawidłowym funkcjonowaniu w wieku późniejszym.”

Kwasy omega-3 dbają o serce, wzrok i skórę

 „Kwasy tłuszczowe szeregu n-3 spełniają również ważną rolę jako substancje o działaniu kardioprotekcyjnym, chroniące przed rozwojem miażdżycy naczyń krwionośnych.”

„DHA jest niezbędny dla funkcjonowania rodopsyny i jej stężenia w zewnętrznych pręcikach siatkówki, co ma ścisłe powiązanie z ostrością widzenia.”

„Niedobory kwasów Omega-3 łatwo zaobserwować na skórze. Jeśli ich brakuje, skora jest sucha, pojawiają się wypryski itp.”

Źródła:
-  lek. Wojciech Jańczyk
    prof. dr hab. med. Piotr Socha
    Źródło: Jańczyk W., Socha P. „Kliniczne efekty suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi ?-3.” Standardy Medyczne, 2009, T. 6, s. 594-609.

- dr Wojciech Kolanowski
    Źródło: Kolanowski W. „Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 – znaczenie zdrowotne w obniżaniu ryzyka chorób cywilizacyjnych.” Bromat. Chem. Toksykol. XL, 2007, 3, s. 229-237.

- prof. dr hab. Iwona Wawer
    Źródło: Rawa Ł. „Prof. Wawer: Potrzebujemy więcej kwasów Omega- 3. Musimy jeść ryby.” portalspozywczy.pl.

- prof. dr hab. Marek Naruszewicz
    Źródło: Kazana I. „Marek Naruszewicz: Wszyscy możemy być zawałowcami.” Żyjmy dłużej, 2010, nr 4, s. 36-38.

- prof. dr hab. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska,
- prof. dr hab. Marek Naruszewicz
    Źródło: Wąsowska-Królikowska K., Naruszewicz M. „Rekomendacje spożycia kwasów omega-3.” Rada Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka.

- dr Wojciech Kolanowski
- Lidia Powierża
    Źródło: Kolanowski W., Powierża L. „Rola ryb i produktów rybnych w żywieniu kobiet i dzieci.” Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW.

- prof. dr hab. n. med. Robert T. Hese
    Źródło: Knefel K., Hese R. T. „Kwasy omega-3 a zaburzenia depresyjne, lękowe i schizofrenia.” Psychiatria w Praktyce Klinicznej, tom 2, nr 3, 140–145.

- Agnieszka Wilczyńska
    Źródło: Wilczyńska A. „Kwasy tłuszczowe w leczeniu i zapobieganiu depresji.” Psychiatria Polska 2013, tom XLVII, numer 4 strony 657–666.

Szukaj: